Takmålning efterkontroll

Efter målning av taket så kontrollerar vi att det ser bra ut på nära och längre håll. Förutom det rent estetiska så kontrollerar vi givetvis färgtäckning löpande under arbetet samt i efterhand.
Om vi dessutom arbetat med ex. vindskivor, skorstenar, hängrännor etc. så kontrollerar vi även att detta arbete är korrekt utfört.
Målningen påbörjas inte innan taket är ordentligt rent, enligt de behov som färgen har för att fästa ordentligt. Att måla på ett smutsigt tak skulle göra att fägen inte fäster ordentligt, vilket varken Takmäster som företag eller du som kund har intresse av.
Vi använder endast kvalitetsprodukter i vårt arbete för bästa resultat.

Kontaktuppgifter

TAKMÄSTER
Ring idag för att boka ett
hembesök
Tel. 010 - 750 20 50
E-post: info@takmaster.se

Takmäster logo grön