Kostnad för att byta tak

För att korrekt kunna bedöma priset för att byta tak måste man besöka huset och inspektera taket noggrant. Materialval och antalet arbetstimmar som behövs per kvadratmeter kan variera stort.

Prisexempel takbyte

Här är ett exempel på kostnad för att byta ett 160 kvadratmeter stort tak med betongtakpannor. Observera att priset varierar stort beroende på materialval, antal takfönster, takkupor etc. etc. Nedan exempel ersätts råspont, om man lägger masonit istället går kostnaden ner. Se vidare nedan.

Arbete 675 kr / m2 x 160 m2 = 108,000 kr.
Material 515 kr / m2 x 160 m2 = 82,400 kr.

Totalt 1190 kr / m2 x 160 m2 = 190,400 kr.

Avgår ROT-avdrag 30% x 108,000 = 32,400 kr

Att betala vid utnyttjande av ROT-avdrag blir 190,400 – 32,400 = 158,000 kr.

Detaljer för detta exempel:

Snickare 180 timmar x 480 kr/timma = 86,400 kr
Plåtslagare  36 timmar x 600 kr/timma = 21,600 kr

Underlagsduk 10,000 kr
Läkt 25*50mm 4,000 kr
Vindskivor 1,100 kr
Betongpannor 31,000
Taksteg med glidskydd 1,600 kr
Rännor och rör inkl. detaljer 10,800 kr
Råspont 22’95 15,500 kr
Stormlistbeslag 900 kr
Fågelband 600 kr
Nocktätning 2,300 kr
Ställning 4,600 kr

Genom att ex. lägga masonit istället för råspont kan material -och arbetskostnaden gå ner en bit. Sannolikt omkring 25,000 kr.

Ibland byts taken för att de måste bytas även om tegel- och betongpannorna egentligen är i gott skick. Takpapp och läkt kan exempelvis vara i sådant skick att taket bör bytas. Läckor genom spräckta pannor och annat kan ha orsakat skador på takpapp, läkt och råspont. Takpappen kan vara torr så den behöver bytas och då är det oftast bäst att åtgärda hela taket på en gång. Återanvändning av takpannor är oftast dyrare än att lägga nya av den enkla anledningen att arbetskostnaden för att ta ner dem hela och lägga upp dem igen är högre än kostnaden för nya takpannor.

Måla taket istället?

Om man vill se över takpannornas funktion och få dem att se ut som nya igen är alternativet att rengöra dem, behandla dem och sedan måla hela taket. I ovanstående exempel skulle kostnaden för det bli ca 37,000 kr efter rot-avdrag. Men då är exempelvis inte vindskivor, rännor, rör och nocktätning bytt.

Ovanstående är grova uppskattningar. För att få en korrekt uppfattning måste taket mätas, material väljas etc.

Kontaktuppgifter

TAKMÄSTER
Ring idag för att boka ett
hembesök
Tel. 010 - 750 20 50
E-post: info@takmaster.se

Takmäster logo grön