Takbehandling – OBS VÅR VERKSAMHET HAR UPPHÖRT!!

De flesta tak drabbas efter några år av påväxt i form av alger, mossa och lav. Exempelvis närhet till skog brukar innebära att detta uppkommer snabbare. När påväxterna väl fått fäste är det bästa att behandla taket med ett kemiskt preparat som dödar påväxt och når ner i små håligheter i takpannan och även dödar sporer.

Taktvätt

Vi föredrar att först tvätta taket ordentligt för att därefter applicera ett kemiskt preparat som exempelvis Grön-fri från Jape. Anledningen är att ditt tak ser rent ut direkt jämfört med att endast behandla det med ett kemiskt preparat. En taktvätt följt av kemisk takbehandling brukar även ge nöjdare kunder, trots den högre kostnaden.

Kemisk takbehandling

För det första är dessa preparat sällan skadliga för omgivningen. De påverkar växter så vi måste iakta viss försiktighet med närliggande buskar och blommor, men då vi oftast använder lågtryckspump för att applicera medlet på ditt tak så sprider det sig sällan mycket med vinden.

Om ett tak endast behandlas med ett kemiskt preparat så måste man vänta tills dess att väder och vind gjort sitt. Preparatet dödar påväxterna och de följer sedan med regnvatten ned i hängrännorna eller blåser bort med vinden. Detta tar ofta ett år eller mer. Fördelen med att tvätta taket först är att medlet verkar bättre på sporer och det tar generellt längre tid innan ny påväxt uppkommer. Dessutom ser det fräscht ut omgående då det i princip är så rent det kan bli innan medlet appliceras.

Pro-Perla tilläggsbehandling nano-teknik

Vi har även en mycket intressant tilläggsbehandling vid takbehandling eller takmålning. Efter att taket tvättats och behandlats appliceras ett lager med Pro-Perla som gör att vatten rinner av i rasande fart från taket. Då vattnet rör sig avsevärt snabbare på taket tar det även med sig sporer och annan smuts ned mycket bättre än med normal avrinning. Det motverkar ytterligare ny påväxt. Pro-Perla behandlingen i sig håller i ca 10 år.

Med Pro-Perla sugs vattnet inte in i takpannan samtidigt som den kan andas i andra riktningen utåt. Vattnet lägger sig som pärlor på takpannan och rinner därmed av i en helt annan takt. När vi besöker dig kommer vi att demonstrera denna fantastiska nano-teknik.

Pro-Perla är även mycket intressant för dig som precis lagt ett helt nytt tak. För en mycket låg kostnad kan du förlänga takets funktion och livslängd avsevärt anser vi.

Kontaktuppgifter

TAKMÄSTER
Ring idag för att boka ett
hembesök
Tel. 010 - 750 20 50
E-post: info@takmaster.se

Takmäster logo grön