Vilket blir mitt pris för att måla taket?

Vilket pris du får för takmålningen beror på ett antal faktorer:

 • Hur stort är taket? Skall även andra byggnader som garagets tak målas?
 • Är det ex. betongtakpannor eller ett plåttak som skall målas?
 • Hur mycket påväxt har taket som måste tas bort – dvs hur lång tid beräknar vi att det tar att göra taket helt rent?
 • Hur mycket lutar taket, om taket är mycket brant tar det längre tid att måla det.
 • Är taket lättillgängligt från alla sidor av huset, kan vi komma nära med vår utrustning?
 • Vilka eventuella tilläggsbehandlingar utöver taktvätt och själva målningen önskar du? BPA Nanobehandling för avrinningsförmåga exempelvis?
 • Måste enklare reparationer utföras i samband med takmålningen?
 • Skall vindskivor, hängrännor eller liknande bytas och/eller målas?
 • Vilken typ av betongtakpanna är det? Olika pannor suger olika mycket färg vilket har betydelse för materialkostnaden.
 • Är byggnaden i en centralort eller en lada på landet – körtiden spelar även den viss roll.
 • Vilken säkerhetsutrustning behöver vi använda?

Sammantaget gör detta att priserna kan variera stort. Men givetvis spelar ytan som skall tvättas och målas störst roll.

För en exakt uppskattning av kostnaderna måste vi besöka huset och inspektera takets skick och alla förutsättningar. Detta kostar normalt ingenting – skulle vi uppskatta att det medför en kostnad att besöka dig så informerar vi om det innan ett möte.

 

Kontaktuppgifter

TAKMÄSTER
Ring idag för att boka ett
hembesök
Tel. 010 - 750 20 50
E-post: info@takmaster.se

Takmäster logo grön