Förarbete takmålning

Förarbete inför målning av betongtakpannor, eternit, plåttak etc.

Ett väl utfört förarbete är av mycket stor vikt för det långsiktiga resultatet. Vi arbetar i flera steg för att se till så att taket är rent innan målning.Om en tid gått efter att vi genomförde en takbesiktning hos dig, kontrollerar vi igen att inget väsentligt förändrats i takets skick.

Vi kontrollerar befintliga taksäkerhetsinstallationer. Om sådana saknas installerar vi de produkter du beställt, alternativt finner vi andra lösningar så att vår personal kan arbeta på ett säkert sätt. För din och vår säkerhet är det viktigt att vi följer de branschregler och lagar som finns.

I normalfallet börjar vi sedan med att borsta bort löst sittande mossa och lav. Därefter använder vi högtryckstvätt för att spola taket så rent som möjligt. Beroende på takets lutning, hängrännor etc så sätter vi även upp skydd för fasaden för att minska risken för stänk på fasaden.

Vi byter även ut trasiga takpannor enligt överrenskommelse vid takbesiktningen. Ett mindre antal pannor byter vi utan kostnad under förutsättning att du själv har ersättningspannor.

 

Kontaktuppgifter

TAKMÄSTER
Ring idag för att boka ett
hembesök
Tel. 010 - 750 20 50
E-post: info@takmaster.se

Takmäster logo grön