Takvård – VERKSAMHETEN HAR UPPHÖRT!

De flesta av våra kunder kontaktar oss för att de vill undersöka möjligheten att måla sitt tak. Idag kan man måla betongtakpannor och förlänga takets livslängd. Det är en avsevärt lägre utgift än att byta taket. Ofta så sparar det ca75% i jämförelse med att helt byta taket. Takvård kan innebära mycket tycker vi. Det kan vara att kemiskt behandla taket med eller utan tvätt av taket, det kan vara att installera taksäkerhetsprodukter eller göra en Pro-Perla nanoteknik-behandling som du kan läsa mer om nedan.

Att tvätta taket har blivit allt vanligare i takt med att användande av betongpannor ökat sedan 70-talet. Dessa tål mycket väl att gå på vilket gjort det enklare att utföra denna typ av takarbete. Ett tak håller många år, men kan se gammalt och slitet ut efter 10-15 år då påväxter fått fäste. En taktvätt kan råda bot på detta, och om den sedan följs upp med att förnya den kemiska delen av behandlingen (som kostar mindre) efter några år så går det ofta att skjuta länge på en ny tvätt eller målning av taket.

Tvätta och behandla taket, eller måla det?

Om ditt tak är 30-40 år gammalt går det att få att se ut som nytt om vi målar taket. Om det är 10 år gammalt och fått påväxt med mossa, alger och lav så är det normala att tvätta taket och sedan behandla det för att motverka uppkomsten av ny påväxt så länge som möjligt.

Vi besöker gärna dig helt kostnadsfritt för att kontrollera ditt tak och tillsammans med dig gå igenom de olika alternativen som finns för just ditt tak.

Viktigt är att det inledningsvis görs en bedömning om ditt tak går att rengöra och måla, eller om du faktiskt måste byta det. De flesta tak går att tvätta och måla, men om vi är tveksamma eller helt säkra på att ditt tak istället bör bytas ut, så blir det vår rekommendation. Vårt fokus är taktvätt och takmålning, men vi genomför även hela takbyten.

Pro-Perla behandling

Ett helt nytt tak, eller ett tvättat och behandlat tak kan vi lägga ett Pro-Perla skikt på. Det är en nanoteknik som gör att vattnet inte sugs in i takpannan utan lägger sig som droppar ovanpå takpannan. Det gör att regnvatten rinner av i hög hastighet och då tar med sig smuts, sporer från växter etc och håller taket i långt bättre skick i ca 10 år. En Pro-Perla behandling tar bara några timmar och kostar förhållandevis lite att beställa från oss.

Taksäkerhet

Inom takvård arbetar vi även med montering av taksäkerhetsprodukter som nockräcken, snörasskydd etc. Detta är även viktigt för oss då vi utför arbeten på ditt tak – uppfyller det gällande krav? Om inte så måste vi se hur vi kan säkerställa säkerheten innan ett arbete utförs. Ibland går det att fästa säkerhetsselar i angränsande byggnader eller andra lösningar. Ibland måste vi kanske montera taksäkerhetsprodukter på ditt tak innan vi eller någon annan kan utföra arbete på det.

Kontaktuppgifter

TAKMÄSTER
Ring idag för att boka ett
hembesök
Tel. 010 - 750 20 50
E-post: info@takmaster.se

Takmäster logo grön